Vắt khăn giàn YTS406BV

Thanh vắt khăn 2 tầng TOTO YTS406BV Inox mạ Crom Niken

Mã sản phẩm YTS406BV
Giá bán 2.232.000 
Giá niêm yết 2.710.000 
42_296415d2da594e5fa766e78ce2b623e0.jpg
Vắt khăn giàn YTS406BV

Thanh vắt khăn 2 tầng TOTO YTS406BV Inox mạ Crom Niken

Mã sản phẩm YTS406BV
Giá bán 2.232.000 
Giá niêm yết 2.710.000 
08 8838 8838