Ống thải TOTO chữ P THX1A-5N

Ống thải TOTO chữ P THX1A-5N với kích thước 308 mm được thiết kế đơn giản dễ dàng thay thế và đồng bộ

Mã sản phẩm THX1A-5N
Giá bán 633.270 
Giá niêm yết 780.000 
93_7e2627e64a6d4842a99006336278cccb.jpg
Ống thải TOTO chữ P THX1A-5N

Ống thải TOTO chữ P THX1A-5N với kích thước 308 mm được thiết kế đơn giản dễ dàng thay thế và đồng bộ

Mã sản phẩm THX1A-5N
Giá bán 633.270 
Giá niêm yết 780.000 
08 8838 8838