Chậu rửa đặt bàn TOTO LT368C#XW

Chậu rửa đặt bàn TOTO LT368C#XW Với lòng chậu sâu, kích thước nhỏ phù hợp với không gian nhỏ hẹp.

Mã sản phẩm LT368C#XW
Giá bán 3.286.000 
Giá niêm yết 3.917.000 
Chậu rửa đặt bàn TOTO LT368C#XW
Chậu rửa đặt bàn TOTO LT368C#XW

Chậu rửa đặt bàn TOTO LT368C#XW Với lòng chậu sâu, kích thước nhỏ phù hợp với không gian nhỏ hẹp.

Mã sản phẩm LT368C#XW
Giá bán 3.286.000 
Giá niêm yết 3.917.000 
08 8838 8838