Bồn cầu TOTO 2 khối CS320DRT3 (CST320DS)

Bàn cầu TOTO 2 khối CS320DRT3 (CST320DS) với chế độ tiết kiệm nước tuyệt vời 3 lít cho xả tiểu và 4.8 lít cho xả đại tiện giúp tiết kiệm nước một cách tối đa.

Mã sản phẩm CS320DRT3#W
Giá bán 3.715.000 
Giá niêm yết 4.291.000 
Bồn cầu TOTO 2 khối CS320DRT3
Bồn cầu TOTO 2 khối CS320DRT3 (CST320DS)

Bàn cầu TOTO 2 khối CS320DRT3 (CST320DS) với chế độ tiết kiệm nước tuyệt vời 3 lít cho xả tiểu và 4.8 lít cho xả đại tiện giúp tiết kiệm nước một cách tối đa.

Mã sản phẩm CS320DRT3#W
Giá bán 3.715.000 
Giá niêm yết 4.291.000 
08 8838 8838