Vòi xả bồn nóng lạnh đặt sàn TOTO TX494SQBR

Vòi xả bồn nóng lạnh đặt sàn TOTO TX494SQBR là dòng Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen tắm LE MUSE (loại đặt sàn) với thiết ké hiện đại và sang trọng.

Mã sản phẩm TX494SQBR
Giá bán 26.130.720 
Giá niêm yết 32.340.000 
Vòi xả bồn nóng lạnh đặt sàn TOTO TX494SQBR
Vòi xả bồn nóng lạnh đặt sàn TOTO TX494SQBR

Vòi xả bồn nóng lạnh đặt sàn TOTO TX494SQBR là dòng Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen tắm LE MUSE (loại đặt sàn) với thiết ké hiện đại và sang trọng.

Mã sản phẩm TX494SQBR
Giá bán 26.130.720 
Giá niêm yết 32.340.000 
08 8838 8838