Vòi xả bồn nóng lạnh đặt sàn TOTO DM334CFS

Vòi xả bồn nóng lạnh đặt sàn TOTO DM334CFS là dòng sản phẩm Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen tắm BASIC+ (loại đặt sàn).

Mã sản phẩm DM334CFS
Giá bán 21.964.400 
Giá niêm yết 25.540.000 
Vòi xả bồn nóng lạnh đặt sàn TOTO DM334CFS
Vòi xả bồn nóng lạnh đặt sàn TOTO DM334CFS

Vòi xả bồn nóng lạnh đặt sàn TOTO DM334CFS là dòng sản phẩm Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen tắm BASIC+ (loại đặt sàn).

Mã sản phẩm DM334CFS
Giá bán 21.964.400 
Giá niêm yết 25.540.000 
08 8838 8838