Tổ hợp sen “DBX121-1CAM#PG DP355#PG/DV104 DP354#PG/DV105R DP422#PG/DV418 DBX131C#PG (x4) TBW01010B2#PG TBW01031B#PG”

Sản phẩm của Toto là sản phẩm cao cấp giúp phòng tắm gia đình bạn hiện đại và đẳng cấp hơn.

Mã sản phẩm DBX121-1CAM#PGDP355#PG/DV104DP354#PG/DV105RDP422#PG/DV418DBX131C#PG(x4)TBW01010B2#PGTBW01031B#PG
Giá bán 113.233.120 
Giá niêm yết 140.130.000 
97_eac17b6e63984e87b93df3568ce9cbc8.jpg
Tổ hợp sen “DBX121-1CAM#PG DP355#PG/DV104 DP354#PG/DV105R DP422#PG/DV418 DBX131C#PG (x4) TBW01010B2#PG TBW01031B#PG”

Sản phẩm của Toto là sản phẩm cao cấp giúp phòng tắm gia đình bạn hiện đại và đẳng cấp hơn.

Mã sản phẩm DBX121-1CAM#PGDP355#PG/DV104DP354#PG/DV105RDP422#PG/DV418DBX131C#PG(x4)TBW01010B2#PGTBW01031B#PG
Giá bán 113.233.120 
Giá niêm yết 140.130.000 
08 8838 8838