Thanh vắt khăn TOTO DST42

Thanh vắt khăn TOTO DST42 với kích thước 610 mm cùng lớp mạ bền vững với thời gian. Thanh vắt khăn toto 2 tầng phù hợp với dòng sản phẩm WILLOW.

Mã sản phẩm DST42
Giá bán 3.388.000 
Giá niêm yết 4.230.000 
65_4ec051ac4ce946389284a091e81b499f.jpg
Thanh vắt khăn TOTO DST42

Thanh vắt khăn TOTO DST42 với kích thước 610 mm cùng lớp mạ bền vững với thời gian. Thanh vắt khăn toto 2 tầng phù hợp với dòng sản phẩm WILLOW.

Mã sản phẩm DST42
Giá bán 3.388.000 
Giá niêm yết 4.230.000 
08 8838 8838