Thanh vắt khăn TOTO DSB71#PG

Thanh vắt khăn TOTO DSB71#PG với chiều dài 672mm cùng lớp mạ bền vững với thời gian hài hòa với dòng sản phẩm ESQUNALE

Mã sản phẩm DSB71#PG
Giá bán 5.877.190 
Giá niêm yết 7.280.000 
66_d01be67d00d145cbaf254bf20284ada9.jpg
Thanh vắt khăn TOTO DSB71#PG

Thanh vắt khăn TOTO DSB71#PG với chiều dài 672mm cùng lớp mạ bền vững với thời gian hài hòa với dòng sản phẩm ESQUNALE

Mã sản phẩm DSB71#PG
Giá bán 5.877.190 
Giá niêm yết 7.280.000 
08 8838 8838