Tay nắm vách tắm TOTO TX10A

Tay nắm vách tắm TOTO TX10A được thiết kế độc đáo dễ dàng thay thế và lắp đặt.

Mã sản phẩm TX10A
Giá bán 2.499.750 
Giá niêm yết 3.090.000 
Tay nắm vách tắm TOTO TX10A
Tay nắm vách tắm TOTO TX10A

Tay nắm vách tắm TOTO TX10A được thiết kế độc đáo dễ dàng thay thế và lắp đặt.

Mã sản phẩm TX10A
Giá bán 2.499.750 
Giá niêm yết 3.090.000 
08 8838 8838