Sen tắm TOTO TX449SIV2

Sen tắm TOTO TX449SIV2 với thiết kế hiện đại, van điều khiển biến thiên nhiệt duy trì nhiệt độ không đổi và giữ nhiệt độ dao động của nước nóng ở mức thấp.

Mã sản phẩm TX449SIV2
Giá bán 25.636.170 
Giá niêm yết 29.809.500 
40_c102a2d09a9f4714830b526a6b315446.jpg
Sen tắm TOTO TX449SIV2

Sen tắm TOTO TX449SIV2 với thiết kế hiện đại, van điều khiển biến thiên nhiệt duy trì nhiệt độ không đổi và giữ nhiệt độ dao động của nước nóng ở mức thấp.

Mã sản phẩm TX449SIV2
Giá bán 25.636.170 
Giá niêm yết 29.809.500 
08 8838 8838