Sen tắm TOTO Nhật Bản TMGG40E3

Sen tắm TOTO Nhật Bản TMGG40E3 sen tắm nhiệt độ Nhật Bản dòng GG Sử dụng công nghệ van nhiệt SMA.

Mã sản phẩm TMGG40E3
Giá bán 7.988.090 
Giá niêm yết 9.880.000 
tmgg40e3_0df9d266cebc44df8e1546c827dd190e.jpg
Sen tắm TOTO Nhật Bản TMGG40E3

Sen tắm TOTO Nhật Bản TMGG40E3 sen tắm nhiệt độ Nhật Bản dòng GG Sử dụng công nghệ van nhiệt SMA.

Mã sản phẩm TMGG40E3
Giá bán 7.988.090 
Giá niêm yết 9.880.000 
08 8838 8838