Sen tắm nóng lạnh TOTO TS225A/DGH108ZR

Sen tắm nóng lạnh TOTO TS225A/DGH108ZR là sản phẩm nằm trong bộ sưu tập BASIC+ kèm bát sen massage 3 chế độ

Mã sản phẩm TS225A/DGH108ZR
Giá bán 5.498.400 
Giá niêm yết 6.320.000 
76_945a118f975647df83c07a4b6d9907fc.jpg
Sen tắm nóng lạnh TOTO TS225A/DGH108ZR

Sen tắm nóng lạnh TOTO TS225A/DGH108ZR là sản phẩm nằm trong bộ sưu tập BASIC+ kèm bát sen massage 3 chế độ

Mã sản phẩm TS225A/DGH108ZR
Giá bán 5.498.400 
Giá niêm yết 6.320.000 
08 8838 8838