Sen tắm nóng lạnh TOTO DM331AS/DM708CFR

Sen tắm nóng lạnh TOTO DM331AS/DM708CFR Sen tắm nóng lạnh LOOTS, bát sen mạ, với thân van được làm bằng đồng thay cho sản phẩm bền vững với thời gian.

Mã sản phẩm DM331AS/DM708CFR
Giá bán 5.375.000 
Giá niêm yết 6.250.000 
untitled-1-recovered-recovered_b67b33bedf0c40dbb5292d59016ca9ef.jpg
Sen tắm nóng lạnh TOTO DM331AS/DM708CFR

Sen tắm nóng lạnh TOTO DM331AS/DM708CFR Sen tắm nóng lạnh LOOTS, bát sen mạ, với thân van được làm bằng đồng thay cho sản phẩm bền vững với thời gian.

Mã sản phẩm DM331AS/DM708CFR
Giá bán 5.375.000 
Giá niêm yết 6.250.000 
08 8838 8838