Sen cây TOTO DM345S/DM906CFR

Sen cây TOTO DM345S/DM906CFR là dòng sen cây kết hợp nóng lạnh kèm bát sen mạ Nickel Chrome cho sản phẩm bền vững và sáng bóng với thời gian

Mã sản phẩm DM345S/DM906CFR
Giá bán 7.904.325 
Giá niêm yết 9.830.000 
dm345s-dm906cfr_5c68a04837bf4e1e8bce57af0c9d5c26.jpg
Sen cây TOTO DM345S/DM906CFR

Sen cây TOTO DM345S/DM906CFR là dòng sen cây kết hợp nóng lạnh kèm bát sen mạ Nickel Chrome cho sản phẩm bền vững và sáng bóng với thời gian

Mã sản phẩm DM345S/DM906CFR
Giá bán 7.904.325 
Giá niêm yết 9.830.000 
08 8838 8838