Ống thải TOTO chữ P THX1A-3N

Ống thải TOTO chữ P THX1A-3N kích thước 262mm với thiết kế đơn giản dễ dàng thay thế và lắp đặt

Mã sản phẩm THX1A-3N
Giá bán 577.920 
Giá niêm yết 672.000 
94_6cc1e64182974bd2a7934062b6c907df.jpg
Ống thải TOTO chữ P THX1A-3N

Ống thải TOTO chữ P THX1A-3N kích thước 262mm với thiết kế đơn giản dễ dàng thay thế và lắp đặt

Mã sản phẩm THX1A-3N
Giá bán 577.920 
Giá niêm yết 672.000 
08 8838 8838