Ống thải TOTO chữ P kèm cổ thoát vòi TX709AV6

Ống thải TOTO chữ P kèm cổ thoát vòi TX709AV6 được thiết kế đơn giản dễ dàng thay thế và lắp đặt khi cho nhu cầu.

Mã sản phẩm TX709AV6
Giá bán 862.000 
Giá niêm yết 1.070.000 
95_a39e6d6194bf4c0d89bc3b296066ef3f.jpg
Ống thải TOTO chữ P kèm cổ thoát vòi TX709AV6

Ống thải TOTO chữ P kèm cổ thoát vòi TX709AV6 được thiết kế đơn giản dễ dàng thay thế và lắp đặt khi cho nhu cầu.

Mã sản phẩm TX709AV6
Giá bán 862.000 
Giá niêm yết 1.070.000 
08 8838 8838