Gác sen kèm cút nối tường TOTO DBX111

Gác sen kèm cút nối tường TOTO DBX111 có thiết kế đồng bộ, hài hòa với sen tắm tạo nên tổng thể đẹp mắt!

Mã sản phẩm DBX111
Giá bán 4.565.000 
Giá niêm yết 5.710.000 
Gác sen kèm cút nối tường TOTO DBX111
Gác sen kèm cút nối tường TOTO DBX111

Gác sen kèm cút nối tường TOTO DBX111 có thiết kế đồng bộ, hài hòa với sen tắm tạo nên tổng thể đẹp mắt!

Mã sản phẩm DBX111
Giá bán 4.565.000 
Giá niêm yết 5.710.000 
08 8838 8838