Chậu rửa đặt bàn TOTO LW630JW/F

Chậu rửa đặt bàn TOTO LW630JW/F

Mã sản phẩm thiết bị vệ sinh toto     :     LW630JW/F
Tên sản phẩm     :     Chậu đặt trên bàn
Kích thước     :     600x370x110 mm
Màu sắc     :     Màu trắng

Mã sản phẩm LW630JW/F
Giá bán 3.531.000 
Giá niêm yết 4.300.000 
48_7f86352843cc472fa155a2a022766d7e.jpg
Chậu rửa đặt bàn TOTO LW630JW/F

Chậu rửa đặt bàn TOTO LW630JW/F

Mã sản phẩm thiết bị vệ sinh toto     :     LW630JW/F
Tên sản phẩm     :     Chậu đặt trên bàn
Kích thước     :     600x370x110 mm
Màu sắc     :     Màu trắng

Mã sản phẩm LW630JW/F
Giá bán 3.531.000 
Giá niêm yết 4.300.000 
08 8838 8838