Bồn tắm gang tráng men TOTO FBY1740PE#W/DB505R-2B

Bồn tắm gang tráng men TOTO FBY1740PE#W/DB505R-2B với phong cách thiết kế thời trang, ấn tượng DB503R-2B: Bộ xả nhấn (thoát ngang)

Mã sản phẩm FBY1740PE#W/DB505R-2B
Giá bán 45.059.520 
Giá niêm yết 55.230.000 
bon_tam_gang_trang_men_toto_fby1740pe_w-db505r-2b_6cfedf81041b4a50b1f499f35f773e4f.jpg
Bồn tắm gang tráng men TOTO FBY1740PE#W/DB505R-2B

Bồn tắm gang tráng men TOTO FBY1740PE#W/DB505R-2B với phong cách thiết kế thời trang, ấn tượng DB503R-2B: Bộ xả nhấn (thoát ngang)

Mã sản phẩm FBY1740PE#W/DB505R-2B
Giá bán 45.059.520 
Giá niêm yết 55.230.000 
08 8838 8838