Bồn cầu TOTO treo tường CW550#XW/TC393VS#W/TS153S/TV150NSV6J/T82C32/TX253C/TX215C/TX801C

Bàn cầu TOTO treo tường CW550#XW/TC393VS#W/TS153S/TV150NSV6J/T82C32/TX253C/TX215C/TX801C là dạng treo tường có hệ thống van xả trực tiếp với tính năng tiết kiệm nước tối đa khi sử dụng.

Mã sản phẩm CW550#XW/TC393VS#W/TS153S/TV150NSV6J/T82C32/TX253C/TX215C/TX801C
Giá bán 11.787.710 
Giá niêm yết 14.490.000 
cw550-xw-tc393vs-w-ts153s-tv150nsv6j-t82c32-tx253c-tx215c-tx801c-txw9q_fb84c2bdf2ac4e918d6cff817316df61.jpg
Bồn cầu TOTO treo tường CW550#XW/TC393VS#W/TS153S/TV150NSV6J/T82C32/TX253C/TX215C/TX801C

Bàn cầu TOTO treo tường CW550#XW/TC393VS#W/TS153S/TV150NSV6J/T82C32/TX253C/TX215C/TX801C là dạng treo tường có hệ thống van xả trực tiếp với tính năng tiết kiệm nước tối đa khi sử dụng.

Mã sản phẩm CW550#XW/TC393VS#W/TS153S/TV150NSV6J/T82C32/TX253C/TX215C/TX801C
Giá bán 11.787.710 
Giá niêm yết 14.490.000 
08 8838 8838