Bồn cầu TOTO nắp rửa ECO – WASHER MS688E4

Bàn cầu nắp rửa ECO – WASHER MS688E4 nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh Eco-washer. Bề mặt nước rộng giúp ngăn mùi hiệu quả

Mã sản phẩm MS688E4
Giá bán 16.640.000 
Giá niêm yết 20.540.000 
ban_cau_toto_nap_rua_eco_-_washer_ms688e4_4b3adb7adaf447f79112173b9392180d.jpg
Bồn cầu TOTO nắp rửa ECO – WASHER MS688E4

Bàn cầu nắp rửa ECO – WASHER MS688E4 nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh Eco-washer. Bề mặt nước rộng giúp ngăn mùi hiệu quả

Mã sản phẩm MS688E4
Giá bán 16.640.000 
Giá niêm yết 20.540.000 
08 8838 8838