Bồn cầu TOTO nắp rửa ECO – WASHER CW823NW/FE2

Bàn cầu TOTO nắp rửa ECO – WASHER CW823NW/FE2 với tính năng tiết kiệm nước với chế độ xả 4.8L/3L.

Mã sản phẩm CW823NW/FE2
Giá bán 18.756.000 
Giá niêm yết 23.150.000 
ban_cau_toto_nap_rua_eco_-_washer_cw823nw-fe2_7bd1f48a28c145c9b2a3facaa52d4049.jpg
Bồn cầu TOTO nắp rửa ECO – WASHER CW823NW/FE2

Bàn cầu TOTO nắp rửa ECO – WASHER CW823NW/FE2 với tính năng tiết kiệm nước với chế độ xả 4.8L/3L.

Mã sản phẩm CW823NW/FE2
Giá bán 18.756.000 
Giá niêm yết 23.150.000 
08 8838 8838