Bồn cầu TOTO nắp rửa ECO – WASHER CST350DE4 (CS350DE4)

Bàn cầu TOTO nắp rửa ECO – WASHER CST350DE4 (CS350DE4) là sản phẩm cao cấp mang đến cho khách hàng những trải nghiệm thú vị nhất.

Mã sản phẩm CST350DE4
Giá bán 7.299.270 
Giá niêm yết 9.040.000 
ban_cau_toto_nap_rua_eco_-_washer_cst350de4__cs350de4__6496cc5e84704d1ca8212817d9fad6ba.jpg
Bồn cầu TOTO nắp rửa ECO – WASHER CST350DE4 (CS350DE4)

Bàn cầu TOTO nắp rửa ECO – WASHER CST350DE4 (CS350DE4) là sản phẩm cao cấp mang đến cho khách hàng những trải nghiệm thú vị nhất.

Mã sản phẩm CST350DE4
Giá bán 7.299.270 
Giá niêm yết 9.040.000 
08 8838 8838