Bồn cầu TOTO hai khối CW635PJ#W/SW635JP1#W/TX635C81WLWS/TX277S/TC635SJ#W/TX215C/TX276C

Bàn cầu TOTO hai khối CW635PJ#W/SW635JP1#W/TX635C81WLWS/TX277S/TC635SJ#W/TX215C/TX276C là mẫu bàn cầu kết hợp với nhiều tính năng hiện đại.

Mã sản phẩm CW635PJ#W/SW635JP1#W/TX635C81WLWS/TX277S/TC635SJ#W/TX215C/TX276C
Giá bán 12.881.000 
Giá niêm yết 16.080.000 
cw635pj_99c5580d3aed4b5e85840bcfd712bf0c.jpg
Bồn cầu TOTO hai khối CW635PJ#W/SW635JP1#W/TX635C81WLWS/TX277S/TC635SJ#W/TX215C/TX276C

Bàn cầu TOTO hai khối CW635PJ#W/SW635JP1#W/TX635C81WLWS/TX277S/TC635SJ#W/TX215C/TX276C là mẫu bàn cầu kết hợp với nhiều tính năng hiện đại.

Mã sản phẩm CW635PJ#W/SW635JP1#W/TX635C81WLWS/TX277S/TC635SJ#W/TX215C/TX276C
Giá bán 12.881.000 
Giá niêm yết 16.080.000 
08 8838 8838