Bồn cầu TOTO 2 khối CW811PJWS#W/SW811JPW/F#W/TC811SJ#W/THX919

Bàn cầu TOTO 2 khối CW811PJWS#W/SW811JPW/F#W/TC811SJ#W/THX919 là dòng sản phẩm bồn cầu 2 khối có tể kết hợp ắp điện tử tùy chọn, thiết kế thân kín, tiết kiện nước tối ưu.

Mã sản phẩm CW811PJWS#W/SW811JPW/F#W/TC811SJ#W/THX919
Giá bán 19.620.260 
Giá niêm yết 24.280.000 
cw811pjws_7d6f604eb5db4ceb9fde07dd8bf4eebd.jpg
Bồn cầu TOTO 2 khối CW811PJWS#W/SW811JPW/F#W/TC811SJ#W/THX919

Bàn cầu TOTO 2 khối CW811PJWS#W/SW811JPW/F#W/TC811SJ#W/THX919 là dòng sản phẩm bồn cầu 2 khối có tể kết hợp ắp điện tử tùy chọn, thiết kế thân kín, tiết kiện nước tối ưu.

Mã sản phẩm CW811PJWS#W/SW811JPW/F#W/TC811SJ#W/THX919
Giá bán 19.620.260 
Giá niêm yết 24.280.000 
08 8838 8838