Bồn cầu TOTO 2 khối CW794B#XW/SW794B#XW/TC3936VS#W/HA9004A-F/T53P100VR

Bồn cầu TOTO 2 khối CW794B#XW/SW794B#XW/TC3936VS#W/HA9004A-F/T53P100VR là dòng sản phẩm nắp đóng êm, công nghệ CeFiONtect giúp lòng bàn cầu siêu nhẵn.

Mã sản phẩm CW794B#XW/SW794B#XW/TC3936VS#W/HA9004A-F/T53P100VR
Giá bán 9.687.920 
Giá niêm yết 11.890.000 
bon_cau_toto_2_khoi_cw794b_xw_e110118af60447ba9ca56897ab40e566.jpg
Bồn cầu TOTO 2 khối CW794B#XW/SW794B#XW/TC3936VS#W/HA9004A-F/T53P100VR

Bồn cầu TOTO 2 khối CW794B#XW/SW794B#XW/TC3936VS#W/HA9004A-F/T53P100VR là dòng sản phẩm nắp đóng êm, công nghệ CeFiONtect giúp lòng bàn cầu siêu nhẵn.

Mã sản phẩm CW794B#XW/SW794B#XW/TC3936VS#W/HA9004A-F/T53P100VR
Giá bán 9.687.920 
Giá niêm yết 11.890.000 
08 8838 8838