Bồn cầu TOTO 2 khối CW668PJ#W/SW668J/214#W/TC393VS#W/HAP004A-F/TX215C/T53DSR#W

Bàn cầu TOTO 2 khối CW668PJ#W/SW668J/214#W/TC393VS#W/HAP004A-F/TX215C/T53DSR#W là dòng sản phẩm thân dài, thân kín, kiểu cả gạt với 1 chế độ xả 6 lít.

Mã sản phẩm CW668PJ#W/SW668J/214#W/TC393VS#W/HAP004A-F/TX215C/T53DSR#W
Giá bán 9.790.132 
Giá niêm yết 12.011.000 
cw668pj_6d7e291aeed340fb802247ea29ef85df.jpg
Bồn cầu TOTO 2 khối CW668PJ#W/SW668J/214#W/TC393VS#W/HAP004A-F/TX215C/T53DSR#W

Bàn cầu TOTO 2 khối CW668PJ#W/SW668J/214#W/TC393VS#W/HAP004A-F/TX215C/T53DSR#W là dòng sản phẩm thân dài, thân kín, kiểu cả gạt với 1 chế độ xả 6 lít.

Mã sản phẩm CW668PJ#W/SW668J/214#W/TC393VS#W/HAP004A-F/TX215C/T53DSR#W
Giá bán 9.790.132 
Giá niêm yết 12.011.000 
08 8838 8838