Bồn cầu TOTO 2 khối CW668J#W/SW668J/214#W/TC393VS#W/TX215C/HAP004A-F/T53DSR#W

Bồn cầu TOTO 2 khối CW668J#W/SW668J/214#W/TC393VS#W/TX215C/HAP004A-F/T53DSR#W là dòng sản phẩm có thân kín, vành kín tiện dụng cho việc sinh hoạt hàng ngày của bạn và gia đình.

Mã sản phẩm CW668J#W/SW668J/214#W/TC393VS#W/TX215C/HAP004A-F/T53DSR#W
Giá bán 10.230.000 
Giá niêm yết 12.386.000 
bon_cau_toto_2_khoi_cw668j_a14f5a19144d4eb7b1331bddd5b50144.jpg
Bồn cầu TOTO 2 khối CW668J#W/SW668J/214#W/TC393VS#W/TX215C/HAP004A-F/T53DSR#W

Bồn cầu TOTO 2 khối CW668J#W/SW668J/214#W/TC393VS#W/TX215C/HAP004A-F/T53DSR#W là dòng sản phẩm có thân kín, vành kín tiện dụng cho việc sinh hoạt hàng ngày của bạn và gia đình.

Mã sản phẩm CW668J#W/SW668J/214#W/TC393VS#W/TX215C/HAP004A-F/T53DSR#W
Giá bán 10.230.000 
Giá niêm yết 12.386.000 
08 8838 8838