Bồn cầu TOTO 2 khối CW190K#W/SW190K#W/TC281SJ#W/HAP004A-F/3B911-00-01

Bồn cầu TOTO 2 khối CW190K#W/SW190K#W/TC281SJ#W/HAP004A-F/3B911-00-01 với thiết kế thân kín tiết kiệm thời gian và chi phí sản hẩm, sản phẩm tiết kiệm nước.

Mã sản phẩm CW190K#W/SW190K#W/TC281SJ#W/HAP004A-F/3B911-00-01
Giá bán 15.641.769 
Giá niêm yết 19.328.000 
cw190k_3bc3671893f94da89919c53188575015.jpg
Bồn cầu TOTO 2 khối CW190K#W/SW190K#W/TC281SJ#W/HAP004A-F/3B911-00-01

Bồn cầu TOTO 2 khối CW190K#W/SW190K#W/TC281SJ#W/HAP004A-F/3B911-00-01 với thiết kế thân kín tiết kiệm thời gian và chi phí sản hẩm, sản phẩm tiết kiệm nước.

Mã sản phẩm CW190K#W/SW190K#W/TC281SJ#W/HAP004A-F/3B911-00-01
Giá bán 15.641.769 
Giá niêm yết 19.328.000 
08 8838 8838