Bồn cầu hai khối Standard II CS769DT8

Bồn cầu hai khối Standard II CS769DT8 Kiểu dáng hoàn toàn có chân với một cái bẫy che dấu để làm sạch dễ dàng

Mã sản phẩm CS769DT8
Giá bán 6.423.000 
Giá niêm yết 7.640.000 
Bồn cầu 2 khối TOTO CS769DRT8
Bồn cầu hai khối Standard II CS769DT8

Bồn cầu hai khối Standard II CS769DT8 Kiểu dáng hoàn toàn có chân với một cái bẫy che dấu để làm sạch dễ dàng

Mã sản phẩm CS769DT8
Giá bán 6.423.000 
Giá niêm yết 7.640.000 
08 8838 8838