Bồn cầu hai khối, nắp đóng êm CS325DRT8

Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm CS325DRT8

Mã sản phẩm CS325DRT8
Giá bán 4.113.000 
Giá niêm yết 4.781.000 
cs325drt8_1c304a4fee6346808e4e9fa30f17c6df.jpg
Bồn cầu hai khối, nắp đóng êm CS325DRT8

Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm CS325DRT8

Mã sản phẩm CS325DRT8
Giá bán 4.113.000 
Giá niêm yết 4.781.000 
08 8838 8838