Bồn cầu 2 khối TOTO CS818DE2

Bàn cầu 2 khối TOTO CS818DE2 hiết kế bồn cầu thân kín, vành kín tiện dụng cho việc vệ sinh hàng ngày

Mã sản phẩm CS818DE2
Giá bán 8.745.000 
Giá niêm yết 10.663.000 
cs818de2_3458c27f75a5454d99c7b792ac18109d.jpg
Bồn cầu 2 khối TOTO CS818DE2

Bàn cầu 2 khối TOTO CS818DE2 hiết kế bồn cầu thân kín, vành kín tiện dụng cho việc vệ sinh hàng ngày

Mã sản phẩm CS818DE2
Giá bán 8.745.000 
Giá niêm yết 10.663.000 
08 8838 8838