Bát sen TOTO
Bát sen TOTO
Bát sen TOTO bổ sung khí vào nước giúp bạn có nhiều trải nghiệm thú vị hơn khi tắm. Bát sen TOTO cao cấp được nhập khẩu nguyên chiếc giá rẻ nhất tại Việt Nam
Bát sen TOTO bổ sung khí vào nước giúp bạn có nhiều trải nghiệm thú vị hơn khi tắm. Bạn sẽ cảm thấy như thể đang đứng dưới một dòng nước mạnh mẽ mà không làm tăng lượng nước sử dụng. Bổ sung khí vào nước cũng là một cách khéo léo để nước được sử dụng hiệu quả hơn. Bát sen TOTO là dòng sản phẩm bát sen được nhập khẩu nguyên chiếc giá rẻ nhất tại Việt Nam
Bát sen TOTO Massage TX475SEZ

Bát sen TOTO Massage TX475SEZ

3,044,400đ3,540,000đ
Bát sen TOTO Massage TX472SEV2N

Bát sen TOTO Massage TX472SEV2N

3,476,000đ4,350,000đ
Bát sen TOTO TX472SESV2N

Bát sen TOTO TX472SESV2N

2,511,200đ2,920,000đ
Bát sen TOTO Massage THX118SFV2

Bát sen TOTO Massage THX118SFV2

2,924,000đ3,400,000đ
Bát sen TOTO OPUS THX118SO

Bát sen TOTO OPUS THX118SO

2,511,200đ2,920,000đ
Bát sen Massage DGH108ZR

Bát sen Massage DGH108ZR

1,099,000đ1,410,000đ
Bát sen mạ TOTO DGH104ZR

Bát sen mạ TOTO DGH104ZR

680,000đ820,000đ
Bát sen TOTO TTSR106EMF

Bát sen TOTO TTSR106EMF

1,944,250đ2,400,000đ
Bát sen gắn tường TOTO DB130C

Bát sen gắn tường TOTO DB130C

17,633,000đ20,400,000đ
Tính năng bổ sung khí vào nước Aerial Pulse
Bát sen gắn trần DBX121-1CAM#PG

Bát sen gắn trần DBX121-1CAM#PG

35,774,200đ44,270,000đ
Bát sen TOTO TX488SN

Bát sen TOTO TX488SN

4,406,640đ5,124,000đ
Bát sen TOTO TX491S

Bát sen TOTO TX491S

4,099,620đ4,767,000đ
Bát sen tắm TOTO TX472SQN

Bát sen tắm TOTO TX472SQN

5,821,640đ7,200,000đ
Bát sen tắm TOTO S59

Bát sen tắm TOTO S59

5,625,690đ6,321,000đ
Bát sen tắm TOTO DB128CFN

Bát sen tắm TOTO DB128CFN

3,861,400đ4,490,000đ
Bát sen TOTO DB127CMF

Bát sen TOTO DB127CMF

3,663,600đ4,260,000đ
Bát sen TOTO TX488SIZ

Bát sen TOTO TX488SIZ

9,616,950đ11,182,500đ
Bát sen TOTO TX491SIZ

Bát sen TOTO TX491SIZ

8,099,910đ9,418,500đ
Bát sen TOTO DB154C

Bát sen TOTO DB154C

1,565,200đ1,820,000đ
Bát sen TOTO TTSR106EMFU

Bát sen TOTO TTSR106EMFU

3,477,430đ4,310,000đ
Bát sen tắm TOTO TX465SEN

Bát sen tắm TOTO TX465SEN

3,044,400đ3,540,000đ
Bát sen TOTO đèn LED DBE198CHL#PG

Bát sen TOTO đèn LED DBE198CHL#PG

33,407,000đ41,760,000đ
Bát sen TOTO DBX124CAF

Bát sen TOTO DBX124CAF

5,455,010đ6,750,000đ
Công nghệ dùng nước ngậm khí Aerial Shower
Bát sen TOTO DM719CAF

Bát sen TOTO DM719CAF

3,135,000đ3,920,000đ
Công nghệ dùng nước ngậm khí Aerial Shower
Bát sen TOTO DBX111CAF2

Bát sen TOTO DBX111CAF2

7,348,000đ9,180,000đ
Công nghệ dùng nước ngậm khí Aerial Shower
Bát sen TOTO DB144-1CR

Bát sen TOTO DB144-1CR

4,222,600đ4,910,000đ
Công nghệ dùng nước ngậm khí Aerial Shower
Bát sen TOTO DB144CR

Bát sen TOTO DB144CR

5,039,600đ5,860,000đ
Công nghệ dùng nước ngậm khí Aerial Shower
Bát sen TOTO TX488SON

Bát sen TOTO TX488SON

7,843,200đ9,120,000đ
Bát sen TOTO DBX113-1CAM

Bát sen TOTO DBX113-1CAM

18,809,230đ23,280,000đ
Công nghệ tiết kiệm nước WATER SAVINGTính năng bổ sung khí vào nước Aerial Pulse
Bát sen TOTO DBX119CAMR

Bát sen TOTO DBX119CAMR

14,120,810đ17,480,000đ
Công nghệ tiết kiệm nước WATER SAVINGCông nghệ dùng nước ngậm khí Aerial Shower
Bát sen TOTO DBX113CAMR

Bát sen TOTO DBX113CAMR

19,409,170đ24,020,000đ
Công nghệ tiết kiệm nước WATER SAVINGCông nghệ dùng nước ngậm khí Aerial ShowerTOTO GREEN CHALLENGE
Bát sen TOTO DBX119-1CAM

Bát sen TOTO DBX119-1CAM

13,198,680đ16,340,000đ
Công nghệ tiết kiệm nước WATER SAVINGTính năng bổ sung khí vào nước Aerial Pulse
Bát sen TOTO DBX117CA

Bát sen TOTO DBX117CA

204,543,672đ187,900,000đ
Công nghệ tiết kiệm nước WATER SAVINGGiải thưởng IF PRODUCT DESIGN AWARDTính năng bổ sung khí vào nước Aerial PulseCông nghệ dùng nước ngậm khí Aerial ShowerCông nghệ quay và chuyển động vòi sen tắm Gyrostream
Bát sen TOTO DBX115-1CAM

Bát sen TOTO DBX115-1CAM

13,954,160đ17,270,000đ
Công nghệ tiết kiệm nước WATER SAVINGTính năng bổ sung khí vào nước Aerial Pulse
Bát sen TOTO DBX114CAMR

Bát sen TOTO DBX114CAMR

25,641,880đ31,740,000đ
Công nghệ tiết kiệm nước WATER SAVINGTính năng bổ sung khí vào nước Aerial Pulse
Bát sen TOTO DBX115CAMR

Bát sen TOTO DBX115CAMR

14,909,620đ18,450,000đ
Công nghệ tiết kiệm nước WATER SAVINGTính năng bổ sung khí vào nước Aerial Pulse
Bát sen TOTO DBX114-1CAM

Bát sen TOTO DBX114-1CAM

24,708,640đ30,580,000đ
Bát sen TOTO DM720CAJ/DM720F

Bát sen TOTO DM720CAJ/DM720F

8,832,200đ10,270,000đ
Công nghệ tiết kiệm nước WATER SAVINGGiải thiết kế RED DOT DESIGN AWARDCông nghệ dùng nước ngậm khí Aerial Shower
Bát sen TOTO DM720CAJ1/DM720F

Bát sen TOTO DM720CAJ1/DM720F

7,447,600đ8,660,000đ
Công nghệ tiết kiệm nước WATER SAVINGGiải thiết kế RED DOT DESIGN AWARDCông nghệ dùng nước ngậm khí Aerial ShowerTOTO GREEN CHALLENGE
Bát sen TOTO DM720CA/DM720F

Bát sen TOTO DM720CA/DM720F

6,424,200đ7,470,000đ
Công nghệ tiết kiệm nước WATER SAVINGGiải thiết kế RED DOT DESIGN AWARDCông nghệ dùng nước ngậm khí Aerial ShowerTOTO GREEN CHALLENGE
Bát sen TOTO DM720CA1/DM720F

Bát sen TOTO DM720CA1/DM720F

5,306,200đ6,170,000đ
Công nghệ tiết kiệm nước WATER SAVINGGiải thiết kế RED DOT DESIGN AWARDCông nghệ dùng nước ngậm khí Aerial ShowerTOTO GREEN CHALLENGE
Bát sen TOTO DM720CA1/DS103/DBX111

Bát sen TOTO DM720CA1/DS103/DBX111

9,834,000đ12,300,000đ
Công nghệ tiết kiệm nước WATER SAVINGGiải thiết kế RED DOT DESIGN AWARDCông nghệ dùng nước ngậm khí Aerial ShowerTOTO GREEN CHALLENGE
Bát sen TOTO DM720CA/DS103/DBX111

Bát sen TOTO DM720CA/DS103/DBX111

11,188,600đ13,010,000đ
Công nghệ tiết kiệm nước WATER SAVINGGiải thiết kế RED DOT DESIGN AWARDCông nghệ dùng nước ngậm khí Aerial ShowerTOTO GREEN CHALLENGE
Bát sen TOTO DM720CAJ/DS103/DBX111

Bát sen TOTO DM720CAJ/DS103/DBX111

13,596,600đ15,810,000đ
Công nghệ tiết kiệm nước WATER SAVINGGiải thiết kế RED DOT DESIGN AWARDCông nghệ dùng nước ngậm khí Aerial ShowerTOTO GREEN CHALLENGE
Bát sen TOTO DM720CAJ1/DS103/DBX111

Bát sen TOTO DM720CAJ1/DS103/DBX111

12,212,000đ14,200,000đ
Công nghệ tiết kiệm nước WATER SAVINGGiải thiết kế RED DOT DESIGN AWARDCông nghệ dùng nước ngậm khí Aerial ShowerTOTO GREEN CHALLENGE
Bát sen TOTO DM720CAJ1/DBX129F

Bát sen TOTO DM720CAJ1/DBX129F

7,327,200đ8,520,000đ
Bát sen TOTO DM720CA/DBX129FVG

Bát sen TOTO DM720CA/DBX129FVG

6,303,800đ7,330,000đ
Công nghệ tiết kiệm nước WATER SAVINGCông nghệ dùng nước ngậm khí Aerial Shower
Bát sen TOTO DM720CA1/DBX129FVG

Bát sen TOTO DM720CA1/DBX129FVG

5,185,800đ6,030,000đ
Công nghệ tiết kiệm nước WATER SAVINGGiải thiết kế RED DOT DESIGN AWARDCông nghệ dùng nước ngậm khí Aerial ShowerTOTO GREEN CHALLENGE
Bát sen TOTO TTSH103C

Bát sen TOTO TTSH103C

1,822,040đ2,260,000đ
Công nghệ tiết kiệm nước WATER SAVINGCông nghệ dùng nước ngậm khí Aerial Shower
Bát sen TOTO TTSH103CF

Bát sen TOTO TTSH103CF

2,788,610đ3,450,000đ
Công nghệ tiết kiệm nước WATER SAVINGCông nghệ dùng nước ngậm khí Aerial Shower
Bát sen TOTO TTSH103ECFU

Bát sen TOTO TTSH103ECFU

3,321,890đ4,110,000đ
Công nghệ tiết kiệm nước WATER SAVINGCông nghệ dùng nước ngậm khí Aerial Shower
Bát sen TOTO TTSH103ECF

Bát sen TOTO TTSH103ECF

2,955,260đ3,660,000đ
Công nghệ tiết kiệm nước WATER SAVINGCông nghệ dùng nước ngậm khí Aerial Shower
Bát sen TOTO TX466S

Bát sen TOTO TX466S

1,966,470đ2,440,000đ
Bát sen TOTO TX488SZ

Bát sen TOTO TX488SZ

4,888,400đ6,050,000đ
Bát sen TOTO TX491SN

Bát sen TOTO TX491SN

4,543,990đ5,630,000đ
Bát sen TOTO DB200CAF

Bát sen TOTO DB200CAF

3,588,530đ4,440,000đ
Công nghệ tiết kiệm nước WATER SAVINGCông nghệ dùng nước ngậm khí Aerial Shower
Bát sen TOTO DM710CAFR

Bát sen TOTO DM710CAFR

3,160,000đ3,160,000đ
Công nghệ tiết kiệm nước WATER SAVINGCông nghệ dùng nước ngậm khí Aerial Shower
Bát sen TOTO TX491SLZ

Bát sen TOTO TX491SLZ

8,161,400đ9,490,000đ
Bát sen TOTO TX488SLZ

Bát sen TOTO TX488SLZ

9,098,800đ10,580,000đ
Bát sen TOTO TX491SQN

Bát sen TOTO TX491SQN

8,432,490đ10,440,000đ
Bát sen TOTO TX491SN

Bát sen TOTO TX491SN

3,765,510đ4,378,500đ
Bát sen TOTO TTSR105EMFU

Bát sen TOTO TTSR105EMFU

3,477,430đ4,310,000đ
Bát sen tắm TOTO TBW03001B

Bát sen tắm TOTO TBW03001B

1,322,090đ1,640,000đ
Bát sen tắm TOTO TBW01012B

Bát sen tắm TOTO TBW01012B

911,020đ1,130,000đ
Bát sen tắm TOTO TBW02004A

Bát sen tắm TOTO TBW02004A

4,765,000đ6,380,000đ
Bát sen tắm TOTO TBW02003A

Bát sen tắm TOTO TBW02003A

4,145,000đ5,540,000đ
Bát sen tắm TOTO TBW01003A

Bát sen tắm TOTO TBW01003A

4,138,000đ5,540,000đ
Bát sen tắm TOTO TBW01013B

Bát sen tắm TOTO TBW01013B

966,570đ1,200,000đ
Bát sen tắm TOTO TBW01005B

Bát sen tắm TOTO TBW01005B

18,175,960đ22,500,000đ
Bát sen tắm TOTO TBW01004A

Bát sen tắm TOTO TBW01004A

4,758,000đ6,370,000đ
Bát sen tắm TOTO TBW03002B

Bát sen tắm TOTO TBW03002B

1,362,000đ1,770,000đ
Bát sen tắm TOTO TBW02006A

Bát sen tắm TOTO TBW02006A

2,457,000đ3,290,000đ
Bát sen tắm TOTO TBW02005A

Bát sen tắm TOTO TBW02005A

1,987,000đ2,650,000đ
Bát sen TOTO TBW02017A

Bát sen TOTO TBW02017A

2,905,000đ3,890,000đ
Bát sen TOTO TBW01010A

Bát sen TOTO TBW01010A

2,457,000đ3,290,000đ
Bát sen TOTO TBW01008A

Bát sen TOTO TBW01008A

1,987,000đ2,650,000đ
Bát sen TOTO DM720CA1

Bát sen TOTO DM720CA1

3,899,610đ4,820,000đ
Bát sen tắm TOTO DBX121-1CAM

Bát sen tắm TOTO DBX121-1CAM

27,508,360đ34,050,000đ