Vòi cảm ứng TOTO
Vòi cảm ứng TOTO
Vòi cảm ứng TOTO cảm ứng bằng 64 mắt đọc giúp cấp nước nhanh hơn
Vòi cảm ứng TOTO sử dụng công nghệ hiện đại Nhật Bản, thiết bị cảm ứng bằng 64 mắt đọc, tạo vùng nhận biết khoảng cách mạnh hơn, cấp nước nhanh hơn. Thay vì vặn xả bạn chỉ cần điều kiển nó chỉ bằng một cái chạm nhẹ. Một sản phẩm đày tiện nghi của TOTO giúp mọi việc của bạn trở nên vô cùng dễ dàng.