Bộ vòi xả bồn 4 lỗ TOTO
Bộ vòi xả bồn 4 lỗ TOTO
Vòi xả bồn TOTO TX447SI

Vòi xả bồn TOTO TX447SI

16,899,436đ20,863,500đ
Vòi xả bồn TOTO TX447SNBR

Vòi xả bồn TOTO TX447SNBR

17,239,636đ21,283,500đ
Vòi xả bồn TOTO TX447SFBR

Vòi xả bồn TOTO TX447SFBR

13,590,990đ16,779,000đ
Vòi xả bồn TOTO TX447SKBR

Vòi xả bồn TOTO TX447SKBR

13,395,375đ16,537,500đ
Vòi xả bồn TOTO DB244C#PG

Vòi xả bồn TOTO DB244C#PG

23,696,400đ29,620,500đ
Vòi xả bồn TOTO DB244AC#PG

Vòi xả bồn TOTO DB244AC#PG

25,359,600đ31,699,500đ
Tính năng bổ sung khí vào nước Aerial Pulse
Vòi xả bồn TOTO TX447SQBR

Vòi xả bồn TOTO TX447SQBR

17,860,500đ22,050,000đ
Vòi xả bồn TOTO DB228C#PG

Vòi xả bồn TOTO DB228C#PG

31,348,800đ39,186,000đ
Công nghệ tiết kiệm nước WATER SAVINGGiải thưởng IF PRODUCT DESIGN AWARDCông nghệ dùng nước ngậm khí Aerial Shower
Vòi xả bồn TOTO DB242C

Vòi xả bồn TOTO DB242C

15,909,600đ19,887,000đ
Công nghệ tiết kiệm nước WATER SAVINGGiải thưởng IF PRODUCT DESIGN AWARDTính năng bổ sung khí vào nước Aerial Pulse
Vòi xả bồn TOTO DB228C

Vòi xả bồn TOTO DB228C

24,108,000đ30,135,000đ
Vòi xả bồn TOTO DB244C

Vòi xả bồn TOTO DB244C

22,352,400đ27,940,500đ
Vòi xả bồn TOTO 4 lỗ TX447SOBR

Vòi xả bồn TOTO 4 lỗ TX447SOBR

14,977,305đ18,490,500đ
Vòi xả bồn TOTO 4 lỗ TX447SRR

Vòi xả bồn TOTO 4 lỗ TX447SRR

9,500,085đ11,728,500đ
Vòi xả bồn TOTO 4 lỗ TX447SEL

Vòi xả bồn TOTO 4 lỗ TX447SEL

12,510,855đ15,445,500đ
Vòi xả bồn TOTO 4 lỗ TX447SGV1

Vòi xả bồn TOTO 4 lỗ TX447SGV1

13,897,170đ17,157,000đ